Äppelkärnan<ar

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek. för.

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening ("Äppelkärnan") beslöt på en extra föreningsstämma 16 november 2022 att lägga ned verksamheten.

Sedan 2015 och det stora flyktinginflödet har vi varit verksamma med olika former av integrationsskapande åtgärder, såsom svenskakurser för asylsökande, arbetsmarknadsinsatser och egen produktion av bland annat biokol.

Behoven är fortfarande stora, men i många och mycket har våra vänner hittat in plats i samhället och gått vidare. Och samtidigt känner vi att Äppelkärnan gjort en viktig insats för många enskilda människor och familjer.

Den timanställda arbetskraft som bland annat utför RUT- och ROT-tjänster tas över av Stacke Media AB som en sidoverksamhet.

Mer information om vad föreningen åstadkommit och nedläggningen av verksamheten kan erhållas av Annika Stacke.

Tack för ditt intresse och stöd under den tid Äppelkärnan varit verksam!