Äppelkärnan<ar

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek. för.

Människor flyr från krig, övergrepp och död. Många kommer till oss, och de är välkomna. Men det krävs långsiktiga lösningar för att dessa människor ska finna glädje och framtidstro här mitt ibland oss.

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening ("Äppelkärnan") bildades 2015 i syfte att stödja nyanlända att komma in i det svenska samhället, främst genom arbete, bostad och studier. Ladda ner och läs vidare i vår informationsfolder om Äppelkärnan (pdf).

Just nu tittar vi på möjligheten att starta en produktion av grillkol och biokol, med nyanlända som arbetskraft. I väntan på att hitta en egen plats att bidrva verksamheten på, kan vi erbjuda exempelvis kyrkogårdsförvaltningar att komma över dagen och kola deras växtavfall. Se vidare Informationsfolder Biokol

Produktion av träkol innehåller många arbetsmoment som inte kräver så mycket utbildning, och skulle därför passa för dem som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.