Äppelkärnan<ar

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek. för.

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening ("Äppelkärnan") lägger ner sin verksamhet under 2022.

Sedan 2015 och det stora flyktinginflödet har vi varit verksamma med olika former av integrationsskapande åtgärder, såsom svenskakurser för asylsökande, arbetsmarknadsinsatser och egen produktion av bland annat biokol.

Behoven är fortfarande stora, men i många och mycket har våra vänner hittat in plats i samhället och gått vidare. Och samtidigt känner vi att Äppelkärnan gjort en viktig insats för många enskilda människor och familjer.

Vid senaste årsstämman beslöts därför att avveckla Äppelkärnan, och avyttra utrustning och befintligt varulager.

Den timanställda arbetskraft som bland annat utför RUT- och ROT-tjänster övergår i timanställning till Stacke Media AB.

 

Ladda ned Biokol prislista utförsäljning pdf-format. Vi säljer även viss annan utrustning för produktion av biokol. Kontakta oss för mer information.