Äppelkärnan<ar

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek. för.

Människor flyr från krig, övergrepp och död. Många kommer till oss, och de är välkomna. Men det krävs långsiktiga lösningar för att dessa människor ska finna glädje och framtidstro här mitt ibland oss.

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening ("Äppelkärnan") bildades 2015 i syfte att stödja nyanlända att komma in i det svenska samhället, främst genom arbete, bostad och studier. Ladda ner och läs vidare i vår informationsfolder om Äppelkärnan (pdf).

Just nu tittar vi på möjligheten att starta en produktion av grillkol och biokol, med nyanlända som arbetskraft. Vi behöver dock en plats att vara på, som dessutom skulle kunna fungera för andra livsmedelsrelaterade verksamheter. Produktion av träkol innehåller många arbetsmoment som inte kräver så mycket utbildning, och skulle därför passa för dem som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Denna annons publiceras i Smålandposten och i Hallpressen "Femman".