Äppelkärnan<ar

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek. för.

Människor flyr från krig, övergrepp och död. Många kommer till oss, och de är välkomna. Men det krävs långsiktiga lösningar för att dessa människor ska finna glädje och framtidstro här mitt ibland oss.

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening ("Äppelkärnan") bildades 2015 i syfte att stödja nyanlända att komma in i det svenska samhället, främst genom arbete, bostad och studier. Ladda ner och läs vidare i vår informationsfolder om Äppelkärnan (pdf).

Just nu tittar vi på möjligheten att starta en produktion av grillkol och biokol, med nyanlända som arbetskraft. I foldern Biokol är en resurs för jorden (pdf) kan du läsa mer. Vi erbjuder också exempelvis kyrkogårdsförvaltningar att komma över dagen med vår transportabla kontikigryta och kola deras växtavfall. Se vidare Klimatsmart på kyrkogården (pdf).

Bredaryds pastorat gav oss i uppdrag att omvandla de uttjänta julgranarna från kyrkorna till träkol. Tillvägagångssättet och resultatet ser du här:

Kontiki-gryta

Elden i Kontiki-grytan förvandlar snabbt veden till träkol. Gaserna i veden förbränns, medan själva veden förkolnar.

Träkol

När det porösa träkolet berikats med välgörande mikroorganismer genom gödsel/kompost kallas det biokol.

Produktion av träkol innehåller många arbetsmoment som inte kräver så mycket utbildning, och skulle därför passa för dem som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Dessutom utgör processen en s k kolsänka, dvs koldixoden återförs till jorden, istället för att gå upp i atmosfären och bidra till växthuseffekten. Det som förbränns och neutraliseras är exempelvis metan, som är en c:a 30 gånger starkare växthusgas än koldioxid, och som följaktligen inte heller kommer ut i atmosfären.