Äppelkärnan

Äppelkärnan arbete

RUT-tjänster

Äppelkärnan kan tillhandahålla personal som utför arbeten inom den sektor som kallas RUT-tjänster. Det är skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Just nu har vi några personer i Vetlandatrakten som utför RUT-tjänster hos ett antal privatpersoner, men även icke-subventionerade städ- & trädgårdsskötseluppdrag åt företag. Det finns fortfarande utrymme i deras schema för fler uppdrag. Kontakta Äppelkärnan för mer information!

Handledare

Tillgången på arbetsledare/handledare är A och O. Finns det bara arbetsledare, så är det inte svårt att sätta många asylsökande och nyanlända i praktik eller i arbete. Som arbetsledare ser vi gärna exempelvis nypensionerade människor med praktiska erfarenheter, som kan få en riktigt stimulerande uppgift. Här hittar du en handledning för asylsökande och nyanlända i arbete.

Praktikplatser

Inte sällan är en praktikperiod på en arbetsplats ett första sätt att få in i fot på den svenska arbetsmarknaden. Hur Du som arbetsgivare går tillväga för att erbjuda praktik och/eller anställning hittar du här.

Äppelkärnan och dess medlemmar har på olika sätt bidragit till att nyalända kunnat få praktisera på arbetsplatser. I syfte att stimulera andra till att söka praktikplatser för asylsökande och nyanlända berättar vi här om några personer och situationer.

M är en asylsökande kvinna från ett land i Mellanöstern. Efter att ha deltagit en tid i kyrkans språkträning blev hon erbjuden att praktisera hos vaktmästaren och församlingsassistenten under några månader. Trots att M är muslim fick församlingen pastoratets godkännande att hon även får praktisera i det inre församlingslivet (för att få en anställning in den "religiösa" delen av kyrkans verksamhet måste man däremot tillhöra Svenska kyrkan, vilket förutsätter att man är döpt och kristen trosbekännare).

Äppelkärnans styrelse gjorde en skrivelse till alla pastoraten inom Växjö stift med uppmaning att erbjuda praktikplatser på kyrkogården för asylsökande och nyanlända. Skrivelsen uppmärksammades också av SVT Smålandsnytt.

En kvinna från ett land på Balkan med permanent uppehållstillstånd har kommit in i en församlings verksamhet under två timmar i veckan. Denna tid, som bara motsvarar 5 % av en heltid, kan trots sin litenhet vara värdefull för hennes självkänsla och framtidshopp.

Timanställning

Äppelkärnan har timanställt I från Afghanistan som sömmerska. Tillsammans med en assistent inom det diakonala arbetet i församlingen tar hon emot olika sömnads- och textila lagningsarbeten från privatpersoner. Den första löneutbetalningen bestod av 320 kronor, varav vi drog 20 kronor i preliminärskatt (att "skatt" är något som vi alla betalar för det gemensamma, såsom skolor, sjukvård mm, var en nyhet för henne). Men glädjen i hennes ögon då hon fick sin första lön gick inte att ta miste på.

Lönen fick betalas ut kontant, då det kan vara svårt för asylsökande att öppna bankkonto.

Vem har rätt att arbeta?

En nyanländ har har uppehållstillstånd och personnummer har i allmänhet rätt att ta ett förvärvsarbete. Men konsultera gärna broschyren Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige. Och den asylsökande som har beteckningen AT-UND (=undantag från kravet på arbetstillstånd) på sitt LMA-kort har också rätt att ta en anställning.