Äppelkärnan

Äppelkärnan bostad

Köpa villor för uthyrning - Olivgrenen AB

Att bildandet av "Äppelkärnan" kommit precis rätt i tid har vi förstått. Många flyktingar kommer till vårt land och behöver en ny framtid. Många utrikes födda har också varit här en tid utan att ha kommit in i arbetslivet.

En viktig ingrediens i tillvaron är boendet. Många nyanlända bor trångt i lägenheter i städer, där det är svårt för barnen att läsa läxor i lugn och ro, eller att bjuda hem en kamrat. Samtidigt finns det prisvärda villor till försäljning på många mindre orter. Kan man utnyttja den här situationen på någon konstruktivt sätt, är frågan vi ställt oss inom "Äppelkärnan".

Boendedelen av integrationsverksamheten är vi upplevt så viktig att vi avknoppat Olivgrenen AB, som enbart arbetar med bostadsfrågor. Läs mer i foldern om Olivgrenen AB (pdf).