Äppelkärnan

Äppelkärnan kunskap

Svenska språket

Att kunna klara sig på det svenska språket är en förutsättning för att kunna integreras är ställt utom allt tvivel. Flera av Äppelkärnans medlemmar är engagerade på olika håll och inom olika organisationer med undervisning i det svenska språket. Några tips för svenskundervisningen hittar du här.

Datakunskap

Visserligen är de flesta asylsökande och nyanlända duktiga på att hantera en mobiltelefon med dess funktioner. Däremot kan det vara si och så med en vanlig datakunskap i de oftast förekommande dataprogrammen. Här försöker vi samla in ett antal bättre begagnade datorer för att kunna sätta igång en datakurs, företrädelvis för kvinnor.

En koncentrerad datastudiecirkel (18 studietimmar) för i huvudsak nybörjare har startat i Lammhult under ett par sommarveckor i juli 2016. Studieförbundet Sensus har tillhandahållit ett antal bärbara datorer. Genom förlägga studiecirkeln till en ort där många nyanlända bor, slipper man problemet med transporter för deltagarna.

Individuell studiehjälp

Ett utanförskap i samhället är en personlig tragedi för den det drabbar och en mycket stor kostnad för samhället. Risken att hamna i utanförskap är särskilt stor för nyanlända på grund av språksvårigheter och brist på nätverk i svenska sammanhang. Kanske kunde en individuell studiehjälp i hemmet vara en värdefull insats.

En variant av individuell studiehjälp kan vara sagoläsning för förskolebarn, också det i barnets/barnens hem. Genom illustrerade sagoböcker väcks barnens intresse för språket och leken.

Kostnaden för dessa individuella insatser är högst måttliga. En fakturerad timkostnad (till exempelvis kommunen) på 400 kronor + moms täcker såväl lönekostnaderna som utvecklingskostnader.

Varför inte föreslå din kommun att genomföra en testverksamhet, där 20 timmars studiehjälp/sagoläsning endast går på 8.000 kronor? Äppelkärnan administrerar gärna en sådan arbetsinsats.