Äppelkärnan

Äppelkärnan kunskap

Datakunskap

Visserligen är de flesta asylsökande och nyanlända duktiga på att hantera en mobiltelefon med dess funktioner. Däremot kan det vara si och så med en vanlig datakunskap i de oftast förekommande dataprogrammen. Här försöker vi samla in ett antal bättre begagnade datorer för att kunna sätta igång en datakurs, företrädelvis för kvinnor.

En koncentrerad datastudiecirkel (18 studietimmar) för i huvudsak nybörjare har startat i Lammhult under ett par sommarveckor i juli 2016. Studieförbundet Sensus har tillhandahållit ett antal bärbara datorer. Genom förlägga studiecirkeln till en ort där många nyanlända bor, slipper man problemet med transporter för deltagarna.