Äppelkärnan

Individuell studiehjälp

Ett utanförskap i samhället är en personlig tragedi för den det drabbar och en mycket stor kostnad för samhället. Risken att hamna i utanförskap är särskilt stor för nyanlända på grund av språksvårigheter och brist på nätverk i svenska sammanhang. Kanske kunde en individuell studiehjälp i hemmet vara en värdefull insats.

En variant av individuell studiehjälp kan vara sagoläsning för förskolebarn, också det i barnets/barnens hem. Genom illustrerade sagoböcker väcks barnens intresse för språket och leken.

Kostnaden för dessa individuella insatser är högst måttliga. En fakturerad timkostnad (till exempelvis kommunen) på 400 kronor + moms täcker såväl lönekostnaderna som utvecklingskostnader.

Varför inte föreslå din kommun att genomföra en testverksamhet, där 20 timmars studiehjälp/sagoläsning endast går på 8.000 kronor? Äppelkärnan administrerar gärna en sådan arbetsinsats.