Äppelkärnan

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek. för.

Vad ligger i namnet?

Jo, äppelkärnor har vi slängt bort i tusental, då vi ätit fruktköttet, oftast utan att tänka på vilken oerhörd växtkraft som finns i den lilla oansenliga kärnan.

Men med rätt betingelser av jordmån, fukt och värme, gror och spirar det, växer och blir så småningom ett stort träd.

På samma sätt besitter den stora grupp arbetslösa invandrare en potential, vars växtkraft vi ska stimulera.

Orden diakoni och entreprenörskap kan ibland uppfattas som varandras motsatser: Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad på Kristi kärlek, medan entreprenörskap förknippas med företagsamhet som med hårt arbete når framgång. Vi tror att dessa båda ytterligheter faktiskt kan förenas, och därigenom bli välsignelsebringande.

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening är ett inregistrerat varumärke på Patent- och Registreringsverket.