Äppelkärnan

Om oss

Äppelkärnan är tänkt att vara ett paraplyorgan, som (...) utifrån den kristna värdegrunden bland främst utrikes födda underlätta tillkomst, utveckling och ägande av företag. (Stadgarna, del av § 2), men också att stödja med en mängd olika insatser på vägen fram mot en integrering i det svenska svenska samhället.

Vi inbjuder till medlemskap i Äppelkärnan, vilket kan göras på blankett för ansökan om medlemskap. Som medlem kommer du med i ett spännande och kreativt nätverk, med målsättningen att hjälpa nyanlända att starta företag med därtill hörande frågeställningar, allt utifrån den kristna människosynen.

Vilka vi är i styrelsen hittar du här.

Som medlem betalar man medlemsinsatsen som en engångssumma, samt en årsavgift, enligt nedanstående:

 

Medlemsinsats

Årsavg 2018

Fysisk person

1.000 kr

200 kr

Juridisk person

1.000 kr

1.000 kr

Bankgiro 5055-3668
Swish 123 129 51 20
Organisationsnummer 769631-1229
VAT-nummer SE769631122901
Postadress Järnvägsgatan 4, SE-363 45 Lammhult, Sweden
E-post info@appelkarnan.se
Telefon +46-(0)76-022 09 29