Äppelkärnan

Öppna bankkonto

Att kunna öppna ett bankkonto i Sverige är ett stort och viktigt steg för en asylsökande. Uppfyller du nedanstående kriterier bör det gå:

  1. Ett anställningsavtal i original, som bevisar att du har en anställning. Bäst är om en representant för arbetsgivaren också är med vid bankbesöket. Anställningen behöver inte vara särskilt omfattande; det räcker med att man är timanställd eller till och med bara har s.k. behovsanställning.

  2. Giltig identitetshandling krävs, exempelvis pass, i vissa fall nationellt identitetskort eller nationellt körkort. Identitetshandlingen ska vara försedd med foto, samt innehålla uppgifter om innehavarens nationalitetet. Observera att det måste vara originalhandlingen, eftersom banken kollar dokumentets äkthet med en scanner. En fotokopia duger alltså inte, inte ens en vidimerad sådan. Migrationsverket tar i allmänhet hand om en asylsökandes id-handlingar, men man kan eventuellt få låna ut dem för att kunna teckna ett bankkonto.
    Banken måste veta vem den har som kund, bland annat i syfte att undvika att kontot används för penningtvätt, terroristfinansiering och andra brottsliga ändamål. Svenska bankföreningen har mera information om detta.

  3. Nu har du underlag för att begära ett samordningsnummer på Skatteverket (blankett SKV 4402). Det brukar gå på tre - fem arbetsdagar.

  4. Adressuppgifter. Bor man i en lägenhet tillhörande Migrationsverket, vet man kanske inte hur länge man kommer att bo där. Ett bra sätt att uppge adress kan vara c/o arbetsgivaren.

  5. Man måste också uppge varför man behöver ett bankkonto. Att ta emot lönen är ett fullgott skäl. Samtidigt måste man uppge om man tar emot pengar, och i synnerhet större belopp, från annat håll. Detta, återigen, för att förhindra penningtvätt.

Man behöver alltså planera en del inför besöket på banken. Lycka till!