Äppelkärnan

Rut & Rot

Äppelkärnan har flera personer timanställda som utför olika arbete som berättigar till rut- och rotavdrag.

Som exempel kan nämnas fönsterputsning och städning som ruttjänst, och ommålning av ett fritidshus som rottjänst.

Självfallet betalar Äppelkärnan sina anställda en skälig lön, som också redovisas till Skatteverket. Preliminärskatt dras och arbetsgivaravgifter betalas in. Vita pengar alltigenom, alltså.

Även om Äppelkärnan har sin bas i Växjöområdet, är vi inte främmande för att anställa någon person i en annan del av landet för rut- och/eller rottjänster. Förutsättningen är dock att det finns en lokal handledare, som ser till att arbetet blir korrekt utfört.