Äppelkärnan

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek. för.

Vårt Dagliga Bröd

Vårt dagliga bröd är en 3-6 månaders halvtidskurs som tar kvinnor närmare arbetsmarknaden, organiserad av Lessebo-Hovmantorps pastorat, Lessebo kommun och Arbetsförmedlingen.

Varannan vecka går deltagarna på studiebesök eller bjuder in intressanta personer i syfte att lära känna samhället och få kontakt med arbetsmarknaden.

Under projektets gång träffar medlemmarna dessutom många människor som och arbetar i Sverige. Kvinnorna kombinerar studiebesöken med lektioner i svenska språket, hur man skriver CV, simning/gym, datakunskap/körkortsteori samt med samtal om beteendevetenskap och samlevnadsfrågor.

Resultat

Deltagarna slussas in och ut efter hand som de får praktik eller arbete, och av alla dem som medverkar får c:a hälften sysselsättning. Flera arbetar nu inom vården, i skolan, på frisörsalong, i butik eller inom industrin.

Fem personer har fått utbildningen i om kommunen för att bli verksamma i olika matbespisningar runt om i kommunen. En person har fått ett års projektarbete som integrationssamordnare i Lessebo kommun, och en tjej arbetar halvtid på Arbetsförmedlingen och halvtid som ledare inom Vårt Dagliga Bröd. Fem kvinnor har gått vidare till ett projekt lett av AF, som kommer att leda till jobb inom industrin.

Syfte

Vårt Dagliga Bröd är ett socialt projekt som genom glädje, samhörighet och kunskap får kvinnor att växa och tro på sig själva här i Sverige.

Tanken att var och en har möjlighet att sätta sina egna mål och skapa sin egen framtid gör att kvinnorna vill och vågar försöka hitta arbete.

Ledstjärnor

  1. Jag kan, jag vill, jag vågar!
  2. När jag stärker mig själv, stärker jag även min familj!
  3. Sverige behöver mig!