Äppelkärnan

Föreningen

Äppelkärnan är tänkt att vara ett paraplyorgan, som (...) utifrån den kristna värdegrunden bland främst utrikes födda underlätta tillkomst, utveckling och ägande av företag. (Stadgarna, del av § 2), men också att stödja med en mängd olika insatser på vägen fram mot en integrering i det svenska svenska samhället.

Vi inbjuder till medlemskap i Äppelkärnan, vilket kan göras på blankett för ansökan om medlemskap. Som medlem kommer du med i ett spännande och kreativt nätverk, med målsättningen att hjälpa nyanlända att starta företag med därtill hörande frågeställningar, allt utifrån den kristna människosynen.

Som medlem betalar man medlemsinsatsen som en engångssumma, samt en årsavgift, enligt nedanstående:

 

Medlemsinsats

Årsavg 2020

Fysisk person

1.000 kr

200 kr

Juridisk person

1.000 kr

1.000 kr

Bankgiro: 5055-3668
Swish: 123 129 51 20

Välkommen med din medlemsansökan!

 

Organisationsnummer: 769631-1229
VAT-nummer: SE769631122901

Postadress: Järnvägsgatan 4, 363 45 Lammhult

Telefon: 076-022 09 29