Äppelkärnan

Svenska språket

Att kunna klara sig på det svenska språket är en förutsättning för att kunna integreras är ställt utom allt tvivel. Flera av Äppelkärnans medlemmar är engagerade på olika håll och inom olika organisationer med undervisning i det svenska språket. Några tips för svenskundervisningen hittar du här.

  1. Alfabetet
  2. Svensk minigrammatik
  3. Räkneord
  4. Genus
  5. Pronomina
  6. Singularis, pluralis
  7. Adjektivets komparation
  8. Verbets konjugationer
  9. Sj-ljud och tj-ljud