Äppelkärnan

VäxjöBo

VäxjöBo - bostadsförsörjning för nyanlända

Växjö kommun har tagit initiativ till ett projekt för bostadsförsörjning avseende nyanlända tillsammans med Växjöbostäder, Vidingehem och Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening.

Äppelkärnan har anställt en "bostadsfinnare" på 50 %, med uppgift att hitta bostäder hos privata ägare, och en "bostadspedagog", också 50 %, som ska stödja nyanlända i hur ett boende i Sverige fungerar vad gäller exempelvis sopsortering, eldning i kakelugn och hur man undviker vattenskador i badrum.

Bengt Sandin Mohamad Alnajjar
Bengt Sandin,
bostadsfinnare
Mohamad Alnajjar,
bostadspedagog

Projektet finansieras med s k § 37-medel genom Länsstyrelsen, och sträcker sig från 2017-10-01 till 2018-12-31.